• حضور در سومین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها ، طلا ، جواهر ، نقره و ... در سال 1388 اصفهان
زرمهر براي معرفي بيشتر و ارتقاي برند خود در « سومین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها ، طلا ، جواهر ، نقره » در سال 1388 و در اصفهان حضور يافت.