• کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال 95 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تلاش مستمر در كشف، ‌ايجاد و حفظ بازارهاي صادراتي توسط زرمهر سبب شد در سال هاي متعدد به عنوان «صادرکننده نمونه ملی» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزيده شود از جمله در سال 1395